Arbejde i uge 26:
Greens gødes.
Almindelig daglig vedligeholdelse.