Marts 2021

Udvidelse af vandingsanlægget på teestederne på hul 5, 12, 15
Renovering af 5 vandingsbokse på banen
Dræn hul 1 laves færdigt
Grundgødning på greens køres ud
Klargøring af banen til sæsonen