Arbejde uge 20

Greens topdresses let
Ukrudtsbekæmpelse hvis vejret tillader dette
Alm. Daglig vedligeholdelse