Arbejde uge 21

Greens vertikalskæres hvis vejret tillader dette.
Teestederne gødes.
Ukrudtsbekæmpelse hvis vejret tillader dette.
Alm. Daglig vedlæigeholdelse.