Arbejde uge 24

Ukrudtsbehadling hvis vejret tillader dette.
Alm. Daglig vedligeholdelse.