Arbejde uge 19

Fairways gødes med både NPK og kalk
Vandingsboks på hul 14 laves færdig
Alm. Daglig vedligeholdelse